Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Art-Drama otrzymało wpis do krajowego rejestru sądowego dnia 27 września 2017 r.  Założycielami i członkami stowarzyszenia są zawodowi aktorzy, artyści oraz uczestnicy Studia Teatralnego przy Teatrze im. J. Osterwy
w Gorzowie Wlkp. W ciągu intensywnego pierwszego roku działalności udało nam się zrobić kilka ciekawych projektów!

I tak. Wraz ze Stowarzyszeniem św. Eugeniusza De Mazenoda z Gorzowa Wielkopolskiego wyprodukowaliśmy spektakl „Brat Naszego Boga” – dramat Karola Wojtyły w reżyserii i adaptacji Artura Nełkowskiego.  „Brat naszego Boga” to historia życia i drogi duchowej św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Zrealizowaliśmy  projekt własnego autorstwa w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych, tj.  „Lubuskie opowieści – pisane wierszem” oraz „Lubuskie Opowieści – pisane dźwiękiem”. Spektakle i słuchowisko zrealizowano na  na podstawie poezji młodych Lubuszan którzy nadesłali swoją twórczość. Z niej powstały dwa projekty wymienione wyżej.

W ramach współpracy partnerskiej z Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta
w Gorzowie Wielkopolskim wystawiliśmy spektakl „Nawie. Karczma na końcu świata” , oparty na wierzeniach słowiańskich, wsparty wierszami
ludowych polskich poetów. Premiera odbyła się 15 kwietnia 2018 r.  Spektakl był adresowany do publiczności Gorzowskiej w każdym wieku i został zrealizowany bez zewnętrznych środków finansowych.

Dzięki dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w lipcu i sierpniu 2018 r. przeprowadziliśmy wakacyjny cykl warsztatów aktorsko-tanecznych. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych artystów scen polskich.

We wrześniu br. przy współpracy z gminą Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie) wyprodukowaliśmy autorski spektakl zatytułowany „Nasze wspólne niebo”. Autorami scenariusza byli członkowie zarządu Stowarzyszenia i aktorzy zawodowi – Dominik Jakubczak i Artur Nełkowski. Spektakl oparty jest na autentycznych wydarzeniach, tj. dramatycznych i zarazem romantycznych losach Elwiry Profé i Fortunata Mackiewicza.  Premiera odbyła się w Mieszkowicach 14 września 2018 r.